Lokalny Portal Informacyjny

redakcja@naszeslubice.pl +48 502 530 997

Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III

Czwartek 1 kwietnia 2021 brak komentarzy

„Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III” 

Projekt jest dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Cel projektu: zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego poprzez poprawę funkcjonowania poznawczego, psychicznego, społecznego oraz ruchowego, co przyczyni się do ich lepszego funkcjonowania w życiu codziennym, pokonania barier, większej skuteczności w działaniu oraz większej integracji ze środowiskiem lokalnym i aktywności w życiu społecznym. 

Rehabilitacja odbywa się w formie terapii: 

pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, terapii ręki, terapii integracji sensorycznej, terapii Biofeedbeck, rehabilitacji ruchowej, Treningu uwagi słuchowej Tomatisa oraz hipoterapii, muzykoterapii, Treningu umiejętności społecznych i arteterapii. 

Beneficjenci: osoby z powiatu słubickiego z różnymi rodzajami niepełnosprawności

W projekcie weźmie udział 100 osób: dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 

Okres realizacji: 01.04.2021-31.03.2024

Beneficjentami ostatecznymi projektu będą osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności z terenu powiatu słubickiego, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. Wśród naszych podopiecznych są miedzy innymi osoby z autyzmem, zespołem Downa, z porażeniem mózgowym, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, po udarach i z różnymi innymi rodzajami niepełnosprawności. W projekcie weźmie udział 100 beneficjentów - dzieci, młodzież i osoby dorosłe. 70 beneficjentów z projektu realizowanego do 31.03.2021 oraz 30 nowych z listy rezerwowej tworzonej podczas realizacji trzyletniego projektu. 

Proces rekrutacji będzie odbywał się na podstawie rozmowy z rodzicami/opiekunami dzieci oraz beneficjentami dorosłymi i analizy dokumentacji (orzeczenia, opinie psychologiczno – pedagogiczne, diagnozy) oraz analizy karty rekrutacyjnej - na podstawie zatwierdzenia spełnienia warunków koniecznych do udziału w projekcie, czyli: 

1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważnego,

2. zamieszkanie na terenie powiatu słubickiego.

Po przyjęciu wymaganej liczby beneficjentów kolejne zgłaszające się osoby zostaną umieszczone na liście rezerwowej. W drugim i trzecim okresie finansowania wsparciem zostaną objęci ci sami beneficjenci. W przypadku odejścia kogoś z projektu z różnych nieprzewidzianych przyczyn na jego miejsce zostaną zrekrutowane osoby z listy rezerwowe.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie prosimy o wypełnienie Karty rekrutacyjnej i zgłoszenie się do Biura stowarzyszenia, przy ul. Szamarzewskiego 6/35 w Słubicach.

Projekt „Specjalistyczna rehabilitacja osób niepełnosprawnych z powiatu słubickiego III”  realizowany przez Stowarzyszenie po PROstu. Pracownię Rozwoju Osobistego jest współfinansowany ze środków PFRON


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Sobota 25 czerwca 2022 1:09:11
  • imieniny obchodzą:

    Dorota, Łucja, Wilhelm

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij