Lokalny Portal Informacyjny

redakcja@naszeslubice.pl +48 502 530 997

Czy Gmina Słubice przejmie z powrotem działkę przy ul. Folwarcznej?

Środa 26 maja 2021 brak komentarzy

 

Czy Gmina Słubice przejmie z powrotem działkę przy ul. Folwarcznej?

Wiele osób uważa ten temat za zamknięty. Tymczasem pojawiło się światełko w tunelu, aby teren przeznaczony na bazę edukacyjno-sportową nie stał się terenem pod galerie handlowe i handel wielkopowierzchniowy a mógł wrócić do gminy.

Przedstawiciel słubickiego Stowarzyszenia “Kontrapunkt” - Adrian Mermer rzuca na sprawę nowe światło:

W związku z pojawiającymi się informacjami o możliwości przejęcia przez Gminę działki nr 2/53 położonej przy ulicy Folwarcznej od jej obecnego właściciela w drodze zamiany nieruchomości, poniżej przedstawiamy zaczerpnięte z urzędu miejskiego dokumenty dotyczące poprzednich prób nabycia tego terenu na rzecz miasta. Jest to obszar, w sprawie którego, wobec ogłoszenia planów przekształcenia go na cele handlu wielkopowierzchniowego, złożona została petycja 626 osób o zachowanie go na cele sportu i rekreacji. Ze zgromadzonych materiałów odczytać można wieloletnie starania i intensywne zaangażowanie kolejnych władz miejskich w tym kierunku. Załączamy również treść korespondencji stowarzyszenia "Kontrapunkt" z Urzędem Miejskim w Słubicach wraz z wnioskami kierowanymi przez nas w tym temacie w latach 2017-2020.

Wśród dokumentów znajdują się pierwsze, podpisane przez R. Chusteckiego i M. Jabłońskiego wnioski z roku 1996, dotyczące terenu ówczesnej działki nr 2/52, a stanowiące zaczątek późniejszych prób przejęcia działki nr 2/53, która została z niej wyodrębniona. Istotnymi datami są także 2.04.1998 r. kiedy to Rada Miejska przyjęła uchwałę intencyjną w sprawie woli nabycia tej nieruchomości i 27.01.2000 r. gdy uchwaliła dla niej plan miejscowy, zabezpieczający ten obszar na cele sportu i rekreacji z możliwością zabudowy do 20% terenu. Do tematu wracano głównie za kadencji S. Ciecierskiego i R. Bodziackiego.

Kroki w tym kierunku początkowo podejmowane były także w 2015 roku za kadencji T. Ciszewicza. Jednak ostatecznie nakazano pracownikom gminy ich zaprzestania (pismo z dn. 6.08.2015 r.). Późniejsze odpowiedzi na nasze wnioski i pisma świadczą o wyraźnej niechęci władz wobec tych postulatów. Burmistrz odrzucał wówczas podjęcie takiego działania, mimo nałożonego na niego przez uchwałę intencyjną Rady Miejskiej z 1998 roku zobowiązania do przejęcia tego terenu (!). Konsekwencją tego było wystawienie działki na sprzedaż przez Agencję Nieruchomości Rolnych i jej zakup (dopiero!) na 6. przetargu przez prywatnego przedsiębiorcę w 2018 roku. Warto podkreślić, że wbrew początkowym oporom ze strony Skarbu Państwa z lat 90. i wczesnych 2000., dokumenty z lat 2015-2017 odczytać można jako świadczące raczej o otwartości na przekazanie gminie tego gruntu. Była to możliwość, którą ówczesne władze zaprzepaściły (patrz - pismo z dn. 17.02.2017 r.).

W naszym odczuciu, przedstawione dokumenty jednoznacznie przemawiają za podjęciem wszelkich możliwych kroków ze strony obecnych władz miejskich w celu nabycia tego terenu. Uzasadnia to jego strategiczne znaczenie dla miasta, związane bezpośrednio z możliwością rozwoju kompleksu stadionu w Słubicach, a także udokumentowana, historyczna ciągłość dążeń poprzedników i podejmowanych przez nich licznych starań w tym kierunku. Ówcześni reprezentanci wyrażali w ten sposób bowiem wolę mieszkańców całej gminy wobec tego terenu. Uważamy, że także obecne władze nie powinny odbiegać od realizacji idei przyłączenia przedmiotowego obszaru do stadionu, tylko w ramach dostępnych dla siebie szerokich możliwości, wykorzystać każdą nadarzającą się i korzystną dla Gminy sposobność, by naprawić historyczny błąd popełniony w 2015 roku. Wyrażona przez obecnego właściciela działki wola zamiany tego terenu, może rokować ostrożne nadzieje na zakończenie obecnej kryzysowej sytuacji związanej z toczącą się na niej zmianą dokumentów planistycznych. Liczymy, iż temat znajdzie godny finał, który mógłby stanowić pomyślne zakończenie ponad 20 letnich starań, zmierzających do urzeczywistnienia aspiracji mieszkańców gminy w zakresie rekreacyjnego rozwoju naszego miasta na tym terenie.

Tekst i zdjecia za zgodą autora
 


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Piątek 18 czerwca 2021 8:50:22
  • imieniny obchodzą:

    Elżbieta, Paula, Marek

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij