Lokalny Portal Informacyjny

redakcja@naszeslubice.pl +48 502 530 997

Skuteczne działania polsko-niemieckich patroli

Czwartek 24 września 2020 brak komentarzy

Skuteczne zwalczanie i zapobieganie nielegalnej migracji, a także zapobieganie przestępstwom o charakterze transgranicznym możliwe jest dzięki powstałym kilka lat temu Wspólnym Polsko-Niemieckim Placówkom, których funkcjonariusze w polsko-niemieckich zespołach realizują wspólne zadania po obu stronach granicy.

Na terenie województwa lubuskiego wspólną służbę pełnią funkcjonariusze Policji Federalnej Niemiec i funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej. Na granicy zachodniej poza WPNP w Świecku jest także placówka w Ludwigsdorf oraz Pomellen. 

Wspólna służba sprzyja szybszej wymianie informacji, sprawniejszemu dokonywaniu sprawdzeń w bazach danych obu państw, a przede wszystkim efektywniejszej realizacji zadań na polsko-niemieckim pograniczu, które w miarę potrzeb realizowane są, dzięki podpisanym obustronnym porozumieniom, po stronie polskiej lub niemieckiej.

Tylko od piątku dzięki wspólnym służbom udało się zatrzymać 7 cudzoziemców  za wykroczenia migracyjne.

Już w piątek patrol polsko-niemiecki pełniąc służbę po polskiej stronie ujawnił w jadącym do Polski w autokarze relacji Berlin-Warszawa obywatela Gruzji, który nie posiadał przy sobie paszportu ani karty pobytu. Funkcjonariusz niemieckiej Policji od razu ustalił, że Gruzin posiada niemiecka kartę pobytu. Mężczyzna udawał się do Gdańska by kupić tam samochód. Z uwagi na przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom cudzoziemiec ukarany został mandatem karnym i o obowiązku natychmiastowego powrotu do Niemiec.  

Kolejnego dnia funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko - Niemieckiej Placówki pełniąc służbę po stronie niemieckiej w pobliżu mostu granicznego w Słubicach wylegitymowali dwóch obywateli Rosji. Cudzoziemcy w wieku 53 i 13 lat pieszo przekroczyli granicę z Polski do Niemiec. Nie posiadali dokumentów uprawniających ich do przekroczenia granicy ani pobytu w Niemczech. Sprawdzenia dokonane w polskich bazach danych pozwoliły na ustalenie, że ich pobyt w Polsce także jest nielegalny. Po cudzoziemców przyjechała niemiecka policja, która w ramach readmisji  przekaże obcokrajowców polskim służbom.

Tego samego dnia działając po polskiej stronie funkcjonariusze Wspólnej Placówki Polsko-Niemieckiej w Świecku skontrolowali jadący w głąb Polski samochód osobowy, którym podróżowało trzech obywateli Afganistanu. Cudzoziemcy w wielu 19 i 22 posiadali niemieckie dokumenty Fiktionsbescheinigung i nie posiadali przy sobie żadnych innych dokumentów  uprawniających do przekroczenia granicy państwowej. Z uwagi na popełnione wykroczenie cudzoziemcy zostali pouczeni i poinformowani o obowiązku niezwłocznego udania się z powrotem do Niemiec.  

Natomiast wczoraj funkcjonariusze polsko-niemieckiego patrolu zatrzymali 80-letniego obywatela Mołdawii. W trakcie kontroli jego dokumentów ustalono, że cudzoziemiec wbrew obowiązującym przepisom przekroczył polsko-niemiecka granicę, w dodatku nie posiada żadnych dokumentów, na podstawie których może legalnie przebywać w Polsce. W związku z popełnionym wykroczeniem cudzoziemiec został pouczony a Komendant Placówki Straży Granicznej w Świecku wydał decyzję, na podstawie której cudzoziemiec musi wyjechać z Polski.

Przez pierwsze 8 miesięcy 2020 roku funkcjonariusze polsko-niemieckich patroli ze Świecka  ujawnili i zatrzymali 111 osób. Największe grupy liczące po 22 osób zatrzymano za dokonanie bezprawnego przekroczenia granicy państwowej do Polski, usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do Niemiec. 22 osoby zatrzymano z uwagi na to, iz były  poszukiwane przez organy ścigania. Funkcjonariusze zatrzymali także 12 osób za posiadanie narkotyków. Dodatkowo funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki w Świecku ujawnili 11 pojazdów pochodzących z kradzieży o łącznej wartości 1 507 000 złotych oraz 25 sztuk sprzętu AGD o wartości 75 tysięcy złotych.

Natomiast funkcjonariusze ze Wspólnej Placówki Polsko-Niemieckiej w Ludwigsdorf ujawnili i zatrzymali od stycznia do końca sierpnia tego roku 103 osoby. Wśród zatrzymanych byli obywatele Ukrainy, Rosji, Pakistanu, Białorusi a także Polski. Dodatkowo funkcjonariusze udaremnili przemyt papierosów na kwotę blisko 62 tysięcy złotych.

 W dalszym ciągu trwa projekt  w zakresie wsparcia finansowego Wspólnych Polsko-Niemieckich Placówek ze środków Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Internal Security Fund – ISF). W przedsięwzięciu, poza seminariami mającymi na celu pogłębienie zaufania wśród funkcjonariuszy wspólnych polsko-niemieckich patroli, zwiększono liczbę patroli w strefie granicznej, wzmocniono efektywności patroli mieszanych oraz pogłębiono wiedzę na temat przestępczości oraz nielegalnej migracji w strefie nadgranicznej.

Polsko-niemiecka współpraca w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek daje możliwość zwalczania przestępczości transgranicznej przy najlepszym wykorzystaniu sił i środków, dostosowaniu tempa rozwoju a także sprzyja zwiększeniu poczucia bezpieczeństwa ludności na terenach przygranicznych. Organizowanie wspólnych patroli w ramach Wspólnych Polsko – Niemieckich Placówek podniosło efektywność działań obu służb w szczególności poprzez unikanie powtórnych kontroli (po stronie niemieckiej i polskiej), dało możliwość wczesnego ujawniania zjawisk przestępczych oraz lepsze wykorzystywanie umiejętności funkcjonariuszy obu państw w zakresie współpracy transgranicznej, jak również zachowanie kontroli prewencyjnej i gotowości do podjęcia natychmiastowych działań, wspieranie i uzupełnianie działań innych służb w zakresie wykonywania czynności transgranicznych.

inf.pras. NoSG


A co Ty o tym myślisz?

* Twój adres nie będzie nigdzie wyświetlany

anuluj odpowiadanie
Niedziela 14 sierpnia 2022 6:39:58
  • imieniny obchodzą:

    Alfred, Maksymilian, Euzebiusz

Ostatnie komentarze
facebook

wykonanie: gardziejewski.pl

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką dotyczącą cookies. Zamknij